ZMLUVY A FAKTÚRY

TypČísloPopisCelková hodnota  s/bez DPHDátumDodávateľPríloha 
Zmluva  1 Kúpno-predajná     01.01.2014 Pekáreň Sézam stiahnuť  
Dohoda  2 Dohoda o vykonávaní administratívno-technických prác     01.01.2014 Mesto Nemšová stiahnuť  
Zmluva  3 Kúpna zmluva     02.01.2014 Milsy a.s. stiahnuť  
Zmluva  4 Zmluva o vzájomnej spolupráci     02.01.2014 Milsy a.s. stiahnuť  
Zmluva  5 Zmluva o účte č. 5048686200 komunál     13.01.2014 Slsp stiahnuť  
Zmluva  6 Zmluva o účte č. 5048686390 Komunál     13.01.2014 Slsp stiahnuť  
Zmluva  7 Zmluva o účte č. 5048686403 Komunál     13.01.2014 Slsp stiahnuť  
Zmluva  8 Zmluva o účte č. 5048686411 Komunál     13.01.2014 Slsp stiahnuť  
Zmluva  9 Zmluva o účte č. 5048686438 Komunál     13.01.2014 Slsp stiahnuť  
Zmluva  10 Zmluva o poskytovaní a používaní elektronických služieb k bankovým produktom     13.01.2014 Slsp stiahnuť  
    Všeobecné obchodné podmienky      13.01.2014 Slsp stiahnuť  
    Sadzobník banky      13.01.2014 Slsp stiahnuť  
    Obchodné podmienky pre používanie a poskytovanie elektronických služieb a platových kariet      13.01.2014 Slsp stiahnuť  
Zmluva  11

Zamestnávateľská

Zmluva

     16.01.2014 Tatry-sympatia,d.d.s., a.s.

stiahnuť

stiahnuť

 
Dodatok  12

VVP Biznis Partner nonstop

    17.01.2014 Slovak Telekom a.s.

stiahnuť

 
Dodatok  13

VVP Biznis Partner nonstop

    17.01.2014 Slovak Telekom a.s.

stiahnuť

 
Dodatok  14 VVP Biznis Patrner nonstop     17.01.2014 Slovak Telekom a.s. stiahnuť  
Dodatok  15 VVP Biznis Patrner nonstop     17.01.2014 Slovak Telekom a.s. stiahnuť  
Dodatok  16 VVP Biznis Partner nonstop     17.01.2014 Slovak Telekom a.s. stiahnuť  
Zmluva  17

Zmluva o dodávke vody

    17.01.2014 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.

stiahnuť

 
Zmluva  18

Zmluva o združenej dodávke elektriny

    22.01.2014 Right Power Energy, s.r.o.

stiahnuť

 
Zmluva  19

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

    22.01.2014 Slovak Telekom a.s.

stiahnuť

 
Zmluva  20

Zmluva o účte č. 5051195453 Komunál

    24.01.2014 Slsp

stiahnuť

 
Zmluva  21

Zmluva o účte č. 5051195461 Komunál

    24.01.2014 Slsp

stiahnuť

 
Zmluva  22

Zmluva o poskytovaní a používaní elektronických služieb

    24.01.2014 Slsp

stiahnuť

 
Zmluva  23

Zmluva o dodávke plynu

    29.01.2014 SPP

stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 
Zmluva  24

Zmluva o dielo

    31.01.2014 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

stiahnuť

 
Zmluva  25 Licenčná zmluva     23.01.2014 Verejná informačná služba, spol. s.r.o. stiahnuť  
Zmluva  26 Zmluva o poskytovaní verejných služieb     14.02.2014 Slovak Telekom a.s. stiahnuť  
Zmluva  27 Zmluva o poskytovaní verejných služieb     14.02.2014 Slovak Telekom a.s. stiahnuť  
Zmluva  28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb     14.02.2014 Slovak Telekom a.s. stiahnuť  
Zmluva  29 Zmluva o výpožičke 3823.2014     28.04.2014 MŠVVaŠ SR stiahnuť  
Zmluva  30 Zmluva o výpožičke 3948.2014     28.04.2014 MŠVVaŠ stiahnuť  
Zmluva  31 Zmluva o výpožičke 3949.2014     28.04.2014 MŠVVaŠ stiahnuť  
Zmluva  32 Zmluva o výpažičke 3950.2014     28.04.2014 MŠVVaŠ stiahnuť  
Zmluva  33 Zmluva o dielo     26.05.2014 Miroslav Ďurači stiahnuť  
Zmluva  34 Zmluva o účasti na projekte     28.05.2014 MPC Bratislava stiahnuť  
Zmluva  35 Zmluva o dodávke stravy     14.07.2014 Detské opatrovateľské centrum Margarétka stiahnuť  
Zmluva  36 Zmluva 54/12/2014 o poskytnutí dotácie     04.08.2014 Mesto Nemšová stiahnuť  
Zmluva  37 Darovacia zmluva     08.09.2014 Púchovský mäsopriemysel, a.s.

stiahnuť

 

Dodatok k zmluve

 38 Dodatok k zmluve o dodávke plynu     01.10.2014 SPP, a.s.

stiahnuť

 

Zmluva

 39 Zmluva o výpožičke     06.10.2014 MŠVVaŠ SR

stiahnuť

 

Zmluva

 40 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov     03.10.2014 Freeman Serv spol. s.r.o. - Tanyus Langue School

stiahnuť

 

Zmluva

 41 Zmluva o spôsobe rozúčtovania vody     07.11.2014 MUDr. Elena Kruteková

stiahnuť

 
Zmluva  42 Zmluva o spôsobe rozučtovania vody     07.11.2014 MUDr. Janka Miščíková

stiahnuť

 
Zmluva  43 Zmluva o spôsobe rozúčtovania vody     07.11.2014 MUDr. Elvíra Hammerová

stiahnuť

 
Zmluva  44 Zmluva o spôsobe rozúčtovania vody     02.12.2014 Straková Oľga stiahnuť  
Zmluva  45 Zmluva o spôsobe rozúčtovania vody     02.12.2014 ZUŠ Nemšová stiahnuť  
Zmluva  46 Zmluva o spôsobe rozúčtovania vody     02.12.2014 Cargo s.r.o. stiahnuť  
Zmluva  47 Zmluva o spôsobe rozúčtovania vody     02.12.2014 SEKRETEX s.r.o.

stiahnuť

 
Zmluva  48

Zmluva o spôsobe rozúčtovania vody

    02.12.2014 ENT CENTRUM s.r.o.

stiahnuť

 
Dodatok  49 Dodatokk k zmluve č. 45     01.01.2015 ZUŠ Nemšová

stiahnuť

 
Dohoda  50 Dohoda o platbách     01.01.2015 Right Power s.r.o.

stiahnuť

 
Zmluva  51 Zmluva o elektronických službách    

od13.04.2015
do27.07.2015

Slovenská sporiteľňa

stiahnuť

stiahnuť

 
Zmluva  52 Zmluva o výpožičke     30.06.2015 Mesto Nemšová

stiahnuť

 
Zmluva  53 Zmluva o dodávke stravy    

od 09.07.2015

do15.08.2015

Detské opatrovateľské centrum margarétka stiahnuť  
Zmluva  54 Zmluva o elektronických službách    

27.07.2015

Slovenská sporiteľňa

stiahnuť

stiahnuť

 
Dohoda  55 Dohoda o vzájomnej spolupráci    

30.07.2015

Štátny pedagogický ústav

stiahnuť

 
Zmluva  56 Darovacia zmluva    

10.09.2015

Púchovská mäsový priemysel, a.s.

stiahnuť

 
 Zmluva  57 Zmluva o prenájme nehn. veci      11.11.2015  AG FOODS SK s.r.o.  stiahnuť  
Zmluva  58 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    

23.09.2015

SCVČ NTS Nemšová

stiahnuť

 
Zmluva  59 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    

03.10.2015

Freeman Serv. spol.s.r.o. - Tanyus language School

stiahnuť

 
Zmluva 60 Zmluva o organizácii plaveckého kurzu    

23.11.2015

Penguin sport club

stianuť

 
Zmluva 61 Zmluva o dielo  

 203,01€/243,61€

30.11.2015

Stavfin, a.s.

stiahnuť

 
Dohoda 62 Dohoda o platbách    

01.01.2016

Right Power

stiahnuť

 
Zmluva 63 Zmluva o organizácii kurzu korčuľovania    

08.02.2016 -

12.02.2016

Revel sport club,

TrenčianskeTeplice

stiahnuť

 
Zmluva

64

1,2,3

Zmluva o poskytovaní verejných služieb    

9.3.2016

24 mesiacov

Slovak Telekom a.s.

stiahnuť

 
Zmluva

65

Zmluva o poskytovaní verejných služieb    

14.3.2016

Slovak telekom, a.s.

stiahnuť

 
Dodatok 66 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb    

14.3.2016

24 mesiacov

Slovak telekom, a.s.

stiahnuť

 
Zmluva 67 Kúpna zmluva   9,90€

22.3.2016

Slovak Telekom, a.s.

stiahnuť

 
Zmluva 68 Kúpna zmluva   1,00€

14.5.2016

Slovak Telekom, a.s.

stiahnuť

 
Zmluva 69 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov    

30.5.2016-

10.6.2016

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja- Svorada a benedikta

stiahnuť

 
Zmluva 70 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov    

30.5.2016

10.6.2016

Pedagogická a sociálna akadémia

stiahnuť

 
Zmluva 71 Zmluva č.2016zam 007 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu    

8.6.2016

nadácia Tatrabanky

stiahnuť

 
Zmluva  72 Zmluva o dodávke tovaru    

27.6.2016

BOLEX s.r.o.

stiahnuť

 
 Zmluva  73 Zmluva o dodávke stravy     28.6.2016 Detské opatrovateľské centrum Margarétka  stiahnuť  
Zmluva  74 Zmluva o dielo  

6 091,16/

7 309,39

30.6.2016 Your Future, s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 75 Zmluva o výpožičke     30.8.2016 ZUŠ Nemšová stiahnuť  
Zmluva 76 Zmluva o poskytnutí dotácie     6.9.2016 Mesto Nemšová stiahnuť  
Dodatok k zmluve 77 Dodatok k zmluve o dodávke plynu     29.9.2016 SPP a.s. stiahnuť  
Zmluva 78 Zmluva o dielo  

100,93€/

121,12€

29.9.2016 Stavfin, a.s. stiahnuť  
Zmluva 79 Zmluva o poskytnutí dotácie  

2710,00€

6.10.2016 Mesto Nemšová stiahnuť  
Zmluva 80 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov     19.10.2016 Freeman Serv spol. s.r.o.

stiahnuť

 
 Zmluva  81  Zmluva o výpožičke nebytových priestorov      25.09.2016  SCVŠ NTS Nemšová  stiahnuť  
Zmluva 82 Dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny     15.12.2016 Slovakia Energy,s.r.o.  stiahnuť  
Zmluva 83 Darovacia zmluva   217,60 16.12.2016 Bolex,s.r.o.  stiahnuť  
Zmluva 84 Zmluva o vykonaní súvislej praxe študentov     20.12.2016 Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta stiahnuť  
Zmluva 1/2017 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere dpadov     09.01.2017 INTA, s.r.o.  stiahnuť  
Zmluva 2/2017 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov     09.01.2017 INTA, s.r.o.  stiahnuť  
Zmluva 3/2017 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov     09.01.2017 INTA, s.r.o.  stiahnuť  
Zmluva 4/2017 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov     09.01.2017 INTA, s.r.o.  stiahnuť  
Zmluva 5/2017 Darovacia zmluva   200,00 18.01.2017 CEMMAC, n.f.  stiahnuť  
Zmluva 6/2017 Zmluva o spôsobe rozúčtovania a úhrady odberu vody     25.01.2017 ZUŠ Nemšová stiahnuť  
Zmluva 7/2017 Zmluva o organizácii kurzu korčuľovania     08.02.2017 revel sport club, Trenčianske Teplice stiahnuť  
Zmluva 8/2017 Zmluva o poskytnutí grantu     28.3.2017 Nadácia Volkswagen Slovakia stiahnuť  
Zmluva 9/2017 Zmluva o organizácii plaveckého výcviku     24.3.2017 Revel sport club stiahnuť  
Zmluva 10/2017 Darovacia zmluva   106,40 5.5.2017 Bolex, s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 11/2017 Zmluva o dodávke tovaru     5.5.2017 Bolex, s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 12/2017 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov     10.05.2017 PaSA sv. Andreja-Svorada a Benedika

stiahnuť
1 2 3

 
Zmluva 13/2017 Zmluva o vykonaní súvislej  praxe žiakov     10.05.2017 PaSA sv. Anreja-Svorada a Benedika stiahnuť  
Zmluva 14/2017 Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu   350,00 23.06.2017 Nadácia Tatra banky stiahnuť  
Zmluva 15/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   3 500,00 06.07.2017 Mesto Nemšová stiahnuť  
Zmluva 16/2017 Darovacia zmluva   1546,00 20.09.2017 Ing. Juraj Čapek stiahnuť  
Zmluva 17/2017  Zmluva o poskytnutí dotácie    182,80  26.09.2017  Mesto Nemšová stiahnuť  
Zmluva 18/2017 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov     05.10.2017 Tanyus s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 19/2017 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov     05.10.2017 CVČ NTS Nemšová stiahnuť  
Zmluva 20/2017 Zmluva o dielo     06.10.2017 Ing. Čipková stiahnuť  
Zmluva 21/2017 Zmluva o organizácii plaveckého výcviku     24.11.2017 Revel Sport Club stiahnuť  
Dohoda

82/2016

-22/2017

Dohoda o platbách (Ľ)     28.11.2017 Slovakia Energy stiahnuť  
Zmluva 23/2017 Zmluva č. 164/2017 o poskytnutí dotácie   3 900,00 8.12.2017 Mesto Nemšová stiahnuť  
Zmluva 24/2017 Zmluva č. 165/2017 o poskytnutí dotácie   1 400,00 11.12.2017 Mesto Nemšová stiahnuť  
Zmluva 25/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov     14.12.2017 BOLEX, s.r.o. stiahnuť  
Dohoda

82/2016

-1/2018

Dohoda o platbách (O)     3.1.2018 Slovakia Energy, s.r.o. stiahnuť  
Dodatok 2/2018 Dodatok k zmluve     5..1.2018 Telekom s.r.o.

stiahnuť ODB. ĽUB. KROP. TREN. Podmienky

 
Dohoda

82/2016

-3/2018

Dohoda o platbách (K,T)     8.1.2018 Slovakia Energy s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 4/2018 Zmluva o organizácii kurzu korčuľovania     11.1.2018 Revel sport klub stiahnuť  
Zmluva 5/2018 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov       PaSa stiahnuť  
Dohoda 6/2018 Dohoda o platbách (T,K)     31.1.2018 Slovakia Energy s.r.o.  stiahnuť  
Dohoda 7/2018 Dohoda o platbách     16.2.2018 Slovakia Energy  stiahnuť  
Harmonogram 8/2018 Harmonogram budúcich platieb     16.2.208 SPP stiahnuť  
Zmluva 9/2018 Kúpna zmluva     22.2.2018 MILSY a.s. stiahnuť  
Dodatok 10/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovabní ver. služieb      18.05.2018  Slovak Telekom  stiahnuť  
Zmluva 11/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov     4.6.2018 Verejná informačná služba, spol. s r o  stiahnuť  
 Zmluva 12/2018  Zmluva o poskytnutí daru      25.5.2018  Nadácia Tatrabanka stiahnuť  
Zmluva 13/2018 Zmluva o zružených dodávkach plynu     12.06.2018 CYEB s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 14/2018 Zmluva o elektronickej službe Buseness24     23.05.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. stiahnuť  
Zmluva 15/2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT     27.06.2018 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy stiahnuť  
Zmluva 16/2018 Výpoveď zmluvy o dodávke plynu     12.07.2018 SPP, a.s. stiahnuť  
Zmluva 17/2018 Zmluva č.116/2018 o poskytnutí dotácie   6 000,00 24.08.2018 Mesto Nemšová stiahnuť  
Zmluva 18/2018 Kúpna zmluva     05.10.2018 Telekom stiahnuť  
Zmluva 19/2018 Zmluva o organizácii plaveckého kurzu     09.11.2018 Revel sport klub stiahnuť  
 Zmluva  20/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov     25.05.2018 Miroslav Ďurači stiahnuť  
Dohody 1/2019 Dohody o platbách     09.01.2019 Slovakia Energy    
Dohoda 2/2019 Dohoda o zabezpečení  súvislej odbornej praxe     31.01.2019 SOŠP sv. Andreja - Benedikta v Trenčíne

vid.5/2018 totožná

 
Zmuva 3/2019 Zmluva o spolupráci     22.05.2019 PLANTEX, s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 4/2019 Rámcová sponzorská zmluva - Darovacia zmluva     02.05.2019 PLANTEX, s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 5/2019 Zmluva č. 2019zam133 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu   300,00 30.05.2019 NADÁCIA Tatrabanky stiahnuť  
Zmluva 6/2019 Darovacia zmluva     02.07.2019 GL Tech s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 7/2019 Kúpna zmluva     19.07.2019 Telekom stiahnuť  
Dodatok 8/2019 Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb     19.07.2019 Telekom stiahnuť  
Dodatok 9/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb     02.09.2019 Telekom stiahnuť  
Zmluva 10/2019 Zmuva o výpožičke nebytových priestorov     28.09.2019 Freeman Serv spol s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 11/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania     18.10.2019 SOŠ pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta stiahnuť  
Dodatok k zmluve 12/2019 Dodatok č. 1k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania     14.11.2019 SOŠ pedagogická ... stiahnuť  
Zmluva 13/2019 Licenčná zmluva     12.12.2019 TENDERnet s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 14/2019 Zmluva o organizácii kurzu korčuľovania     09.12.2019 Revel sport club stiahnuť  
Zmluva 15/2019 Zmluva o združených dodávkach plynu     13.12.2019 CYEB s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 16/209 Zmluva č. 164/2019 o poskytnutí dotácie   5 500,00€ 19.12.2019 Mesto Nemšová stiahnuť  
Dohoda 17/2019 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe     20.12.2019 Súkromná stredná odborná pedagogická škola

stiahnuť

stiahnuť

 
Dohoda 18/2019 Dohody o platbách     12.12.2019 Slovakia Energy    
Dohoda 1/2020 Dohody o platbách     15.01.2020 Slovakia Energy    
Dohoda 2/2020 Dohoda k zmluve o poskytovaní verejných služieb     07.07.2020 Telekom    
Zmluva 3/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny     20.08.2020 Stredoslovenská energetika

stiahnuť

001,002,003

 
Zmluva 4/2020 Zmluva o združených dodávkach plynu     25.08.2020 CYEB s.r.o.

stiahnuť

001,002,003,004

 
Dodatok k zmluve 5/2020 o spôsobe rozúčtovania a úhrady odberu vody     31.12.2020 ENT CENTRUM s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 6/2020 Zmluva o výpožičke     31.08.2020 Mesto Nemšová stiahnuť  
Dodatok 1/2021 Dpdatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4x     09.04.2021 Telekom  stiahnuť  
Zmluva 2/2021 Zmluva o poskytnutí služby Magio 4x     09.04.2021 Telekom  stiahnuť  
Zmluva 3/2021 Zmluva     08.04.2021 Západoslovenská distribučná

stiahnuť 1

stiahnuť 2

 
Zmluva 4/2021 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu     16.04.2021 NASES    
mluva 5/2021 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb     16.04.2021 NASES stiahnuť  
Zmluva 6/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny     12.05.2021 SSE stiahnuť  
Zmluva 7/2021 Kúpna zmluva     23.06.2021 Coop Jednota Čadca

stiahnuť 1

stiahnuť 2

 
Zmluva 8/2021 Darovacia zmluva   500,00 01.07.2021 Vetropack Nemšová s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 9/2021 Zmluva o združených dodávkach plynu     26.07.2021 CYEB.s.r.o. stiahnuť  
Zmluva 10/2021 Zmluva o podpornej remeselnej činnosti     24.05.2021 Michal Šedivý stiahnuť  
Zmluva 11/2021 Zmluva o nájme bytu     31.07.2021 Michal Šedivý

stiahnuť

dodatok

 

Zmluva

2x

12/2021 Zmluva o spoluprácia zabezpečení odbornej praxe pre študentov    

20.08.2021

30.08.2021

Trnavská univerzita

stiahnuť 1

stiahnuť 2

stiahnuť 3

 
Zmluva 13/2021 Darovacia zmluva   300,00 16.08.2021 Cemmac

stiahnuť 1

stiahnuť 2

 
Zmluva 14/2021 Zmluva o elektronických službách     29.09.2021 Slovenská sporiteľňa a.s.    
Zmluva 15/2021 Zmluva o elektronickej službe Business24     29.9.2021 Slovesnká sporiteľňa, a.s.

 stiahnuť

 stiahnuť

 stiahnuť

 stiahnuť

 stiahnuť

 
Oznámenie 16//2021 ... o výške platieb     15.10.2021 SPP    
Zmluva 1/2022 Zmluva o združenej dodávke plynu       MET Slovakia a.s. stiahnuť  
Zmluva 17/2021 Licenčná zmluva       Silcom multimedia stiahnuť  
Zmluva 18/2021 Zmluva o spôsobe rozúčtovania a úhrady odberu vody     31.12.2021 PaedDr. Šatková stiahnuť  
Zmluva 19/2021 Zmluva o spôsobe rozúčtovania a úhrady odberu vody     31.12.2021 Andrej Kuruc stiahnuť  
Zmluva 2/2022 Zmluva o poskytovaní licencií SW a súvisiacich služiab       Verejná informačná služba stiahnuť  
Zmluva 3/2022 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov      8.3.2022 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta

stiahnuť 1

dodatok

 

 

 
Zmluva 4/2022 Zmluva o spolupráci      21.3.2022 PLANTEX s.r.o.

stiahnuť 1

stiahnuť 2

stiahnuť 3

 
Zmluva 5/2022 Darovacia zmluva      29.6.2022 Vetropack Nemšová    
Zmluva 6/2022 Darovacia zmluva      29.6.2022 Vetropack Nemšová    
Zmluva 7/2022 Zmluva o výpožičke     10.3.2022 Rehoľa menších bratov - Františkánov

stiahnuť

 
Zmluva 8/2022 Darovacia zmluva     26.10.2022 Fond CEMMAC

stiahnuť 1

stiahnuť 2

 
Zmluva 9/2022 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci     23.12.2022 VIS Slovensko s.r.o. vid. CR  
Dodatok 1/2023 Zmluva o zverení majetku mesta Nemšová     6.3.2023 Mesto Nemšová vid. CR  
Zmluva 2/2023 Zmluva o vykonaní súvislej praxi žiakov     6.3.2023 PASA vid. CR  
Zlmuva 3/2023 Zmluva o vykonaní súvislej praxi žiakov     4.4.2023 PASA vid. CR  
Zmluva 4/2023 Zmluva o spolupráci     12.5.2023 Plantex s.r.o. vid. CR  
Dodatok k zmluve 5/2023 Dodatok k zmluve o spôsobe rozúčtovania a úhrady odberu vody     06.04.2023 ENT Centrum vid. CR  
Zmluva 6/2023 Zmluva o výpožičke     13.04.2023 Ľubomír Dubovský vid. CR  
Dodatok 7/2023 Dodatok k zmluve o nájme bytu     19.06.2023 Micha Šedivý vid. CR  
Zmluva 8/2023 Darovacia zmluva     15.06.2023 Nadácia TV JOJ vid. CR  
Dodatok 9/2023 Dodatok k zmluve o výpožičke     19.06.2023 Rehoľa menších bratov vid. CR  
Zmluva 10/2023 Zmluva o poskytnutí grantu     22.08.2023 Nadácia Volkswagen Slovakia vid. CR  
Zmluva 11/2023 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie     20.09.2023 SSE vid. CR  
Zmluva 12/2023 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu     25.09.2023 energe2 vid. CR  
Zmluva 13/2023 Darovacia zmluva     11.09.2023 Cemmac vid. CR  
Dodatok k zlmuve 14/2023 Dodatok k z,luve o poskytovaní verejných služieb     30.10.2023 Telekom vid. CR  

Protokoly

 • Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku č. 133/2016     stiahnuť

Kolektívna zmluva

Faktúry

 • Materská škola - faktúry 2015 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Odbojárov - faktúry 2015 -pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Ľuborčianska - faktúry 2015 -pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ A.Kropáčiho - faktúry 2015 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska - faktúry 2015 - pozri TU
 • Materská škola - faktúry 2016 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska - faktúry 2016 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Kropáčiho - faktúry 2016 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Odbojárov - faktúry 2016 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Ľuborčianska - faktúry 2016 - pozri TU
 • Materská škola - faktúry 2017 - pozri TU
 • Materská škola - objednávky 2017 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Odbojárov - faktúry 2017 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Ľuborčianska - faktúry 2017 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Kropáčiho - faktúry 2017 - pozri TU
 • Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska - faktúry 2017 - pozri TU
 • Materská škola - faktúry 2018 - pozri TU
 • Materská škola - objednávky 2018 - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2018 Kropáčiho - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2018 Trenčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2018 Ľuborčianska - pozri TU
 • Materská škola - faktúry 2019 - pozri TU
 • Materská škola - objednávky 2019 - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2019 Kropáčiho - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2019 Trenčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2019 Odbojárov - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2019 Ľuborčianska - pozri TU
 • Materská škola - faktúry 2020 - pozri TU
 • Materská škola - objednávky 2020 - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2020 Odbojárov - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2020 Ľubrčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2020 Kropáčiho - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2020 Trenčianska - porzi TU
 • Materská škola - faktúry 2021 - pozri TU
 • Materská škola - objednávky 2021 - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2021 Odbojárov - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2021 Ľuborčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2021 Kropáčiho - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2021 Trenčianska - pozri TU
 • Materská škola - objednávky 2022 - pozri TU
 • Materská škola - faktúry 2022 - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2022 Kropáčiho - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2022 Trenčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2022 Ľuborčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2022 Odbojárov - pozri TU
 • Materská škola - objednávky 2023 - pozri TU
 • Materská škola - faktúry 2023 - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2023 Ľuborčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2023 Trenčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2023 Odbojárov - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2023 Kropáčiho - pozri TU
 • Materská škola - objednávky 2024 - pozri TU
 • Materská škola - faktúry 2024 - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2024 Odbojárov - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2024 Kropáčiho - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2024 Ľuborčianska - pozri TU
 • Školská jedáleň FA 2024 Trenčianska - pozri TU

 

Určite vás bude zaujímať aj nasledujúca stránka kde sa dozviete napríklad aké aktivity robíme alebo si pozriete krásne fotografie.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

 • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
 • Mobil: 0911 190 425
 • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie