VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Oznam o voľných pracovných miestach:

 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pedagogický zamestnanec – učiteľka materskej školy

 

Názov zamestnávateľa

Materská škola

Adresa

Odbojárov 177/8A, Nemšová

Webové sídlo školy

www.ms-nemsova.sk

Kontakt

Bc. Miroslava Dubovská

032 6589289/ 0911 190425

riaditel@ms-nemsova.sk

Počet pracovných miest

1

Kategória

Učiteľ

Podkategória

Učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady

-        na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy

v súlade so zákonom č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

1.      žiadosť

2.      profesijný životopis

3.      motivačný list

4.      súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov –

na stiahnutie http://www.ms-nemsova.sk

5.      doklad o zdravotnej spôsobilosti – potvrdenie od lekára

6.      doklad o ovládaní štátneho jazyka – maturitné vysvedčenie

7.      doklad o dĺžke pedagogickej činnosti

prípadne:

8.      doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní

9.      doklad o absolvovaní aktualizačného vzdelávania

Platové podmienky

v zmysle zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálneho nariadenia vlády

Termín nástupu

ihneď

Iné požiadavky

lojálnosť, kolegialita, kreativita, osobná angažovanosť, sebareflexia,

referencie vítané

Pracovné podmienky

1 pracovný pomer na dobu určitú dlhodobé zastupovanie materskej dovolenky

Termín a spôsob podania žiadosti

obratom

dokumenty 1-4 elektronickou poštou, ostatné pri osobnom pohovore

Oznam o voľných pracovných miestach:

všetky pracovné pozície v súlade s ogranizačným poriadkom sú aktuálne obsadené

 

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie