DOKUMENTY

DOKUMENTY

Školský vzdelávací program Štvorlístok - pozri TU

Doplnok ku ŠkVP č.1 - pozri TU

Školský poriadok - pozri TU

Doplnok ku Školkému poriadku č. 1, 2,3 - pozri TU

Doplnok ku Školskému poriadku č. 4 - pozri TU

Doplnok ku Školskému poriadku č. 5, 6 - pozri TU

Plán práce školy - pozri TU

Koncepcia rozvoja školy 2014-2019 - pozri TU

Správa o výchovno-vdelávacej činnosti 16/17- pozri TU

Správa o výchovno-vzdelácvacj činnosti 17/18 - porzi TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 18/19 - pozri TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 19/20 - pozri TU

Vlastný projekt školy : Žijeme zdravo" -pozri TU

Hodnotenie AV + AV 2020/2021 - pozri TU

AKO ZVLÁDNUŤ VSTUP DO MŠ - inšpirujte sa!

Rady

Požiadavky

TLAČIVÁ

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie pozri word TU

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ - pozri TU

Žiadosť o zmenu formy výchovy a vzdelávania dieťaťa v MŠ - pozri TU

Splnomocnenie zákonného zástupcu - pozri TU

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov počas choroby - na stiahnutie

Žiadosť o odpudtenie príspevku na čiastočnú úhrady výdavkov počas letných prázdnin - na stiahnutie

Vyhlásenie o bezpríznakovosti - na stiahnutie

Čestné vyhlásenie - na stiahnutie

Čestné vyhlásenie (týkajúce sa poberania dotovanej stravy) - na stiahnutie

 

Určite vás bude zaujímať aj nasledujúca stránka kde sa dozviete napríklad aké aktivity robíme alebo si pozriete krásne fotografie.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie