DOKUMENTY

DOKUMENTY

Školský vzdelávací program Štvorlístok s platnosťou od 1.9.2023 - pozri TU

Školský poriadok - pozri TU

Doplnok č. 1 ku Školskému poriadku - pozri TU

Doplnok č. 2 ku Školskému poriadku - pozri TU

Plán práce školy - pozri TU

Koncepcia rozvoja školy 2019-2024 - pozri TU

Správa o výchovno-vdelávacej činnosti 16/17- pozri TU

Správa o výchovno-vzdelácvacj činnosti 17/18 - porzi TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 18/19 - pozri TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 19/20 - pozri TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 20/21 - pozri TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 21/22 - pozri TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 22/23 - pozri TU

Hodnotenie AV + AV 2020/2021 - pozri TU

Hodnotenie AV + AV 2021/2022 - pozri TU

Hodnotenie AV + AV 2022/2023 - pozri TU

Rokovací poriadok Rady školy - pozri TU

AKO ZVLÁDNUŤ VSTUP DO MŠ - inšpirujte sa!

Rady

Požiadavky

TLAČIVÁ

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie pozri word TU

+ písomné vyhlásenie o preberaní písomností pozri word TU

 

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ - pozri TU

Žiadosť o zmenu formy výchovy a vzdelávania dieťaťa v MŠ - pozri TU

Splnomocnenie zákonného zástupcu - pozri TU

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov počas choroby - na stiahnutie

Žiadosť o odpudtenie príspevku na čiastočnú úhrady výdavkov počas letných prázdnin - na stiahnutie

Vyhlásenie o bezpríznakovosti - na stiahnutie

Ospravedlnenie dieťaťa z výchovno-vzdelávacieho procesu - na stiahnutie

 

Určite vás bude zaujímať aj nasledujúca stránka kde sa dozviete napríklad aké aktivity robíme alebo si pozriete krásne fotografie.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie