ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Deťom v materskej škole je poskytovaná celodenná strava v sume 1,45€.

 • desiata 0,36€
 • obed 0,85€
 • olovrant 0,24€

Úhrada za stravovanie prebieha bezhotovostným platobným stykom formou poštovej poukážky, tvalého príkazu alebo elektronicky internetbankingom vopred do 15. dňa v mesiaci.

Odhlasovanie detí je možné do 13,00 predošléjho dňa.

Za neodobranú včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Preplatky na stravnom za uplynulý mesiac sa odpočítavajú v predpise stravného na ďalší mesiac.

Jedálny lístok umiestnený na dostupnom mieste každej triedy. Údaje na jedálnom lístku obsahujú:

 • názov pokrmov
 • čísla materiálnospotrebných noriem
 • gramáž hotových pokrmov
 • alergény

Systém prípravy jedál:

Výroba pokrmov v ZŠS sa riadi

 • odporúčanými výživovými dávkami potravín podľa vekových kategórií stravníkov,
 • materiálovými spotrebnými normami,
 • hygienickými požiadavkami a zásadami správnej výrobnej praxe,
 • podmienkami nákupu potravín na jedlo, na ktoré prispieva zákonný zástupca.

Určite vás bude zaujímať aj nasledujúca stránka kde sa dozviete napríklad aké aktivity robíme alebo si pozriete krásne fotografie.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

 • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
 • Mobil: 0911 190 425
 • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie