Blog

Podľa zriaďovateľom schválených Pedagogicko organizačných pokynov letné prázdniny budú organizované v súlade so školským poriadkom a to nasledovne :

Júl v prevádzke triedy na Ul. Ľuborčianskej a Trenčianskej,

August v prevádzke triedy na UL. Odbojárov a Kropáčiho,

v dňoch 28.8.2023 - 31.8.2023 prevádzka všetkých tried prerušená z dôvodu prípravy tried k novému šk. roku.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Nemšová sa s platnosťou od 1.1.2023 mení výška denných nákladov na potraviny na jedno dieťa z 1,45€ na 2,30€.

Príspevok je rovnaký pre všetky deti, uhrádza sa na základe vystavenej poštovej poukážky na číslo účtu školskej jedálne.

Režijné náklady zostávajú v sume 2€, uhrádzajú sa po vyzvaní oznamom na účet MŠ (spolu s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov MŠ).

Prevádzka materskej školy bude počas vianočných prázdnin prerušená v dňoch 23.12.2022 - 8.1.2023.

Tešíme sa na Vás 9. januára 2023!

Na žiadosť Vás, rodičov, sme dohodli Vianočné fotenie, ktoré sa bude konať po prevádzkach nasledovne:

15.11.2022 Kropáčiho

16.11.2022 Ľuborčianska

21.11. 2022 Trenčianska

23.11.2022 Odbojárov

náhľad scény TU

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na veselé popoludnie pod názvom "Bez servítky" ku nám do materskej školy.

Bude niesť v duchu zdravého životného štýlu a teda aj zdravého "varenia".

Prídťe sa zabaviť s Vašimi deťmi v utorok 15.11.2022 od 15,00 hod.

Tešíme sa na Vás.

PS: bližšie informácie sa dozviete od triednych učiteliek:)

plátik tu

18. 10. bol deň zdravej výživy. Deti pripravili ovocný šalát a natierali nátierky- hráškovú a zeleninovú, ktoré nám prichystali tety kuchárky. Popoludní sme v každej triede privítali rodičov a ocitli sme sa všetci " V kráľovstve ovocia a zeleniny". Spoločne všetci v našej dielničke vytvárali z ovocia a zeleniny podľa svojich predstáv postavičky,dekorácie, svetlonosov... Po práci ochutnávali čo sme s deťmi prichystali. Deťom chutil aj čaj zo šípok, ktoré na vychádzke nazbierali. S krásnymi výtvormi sme vyzdobili priestory MŠ.

foto v galérii:)

Radosť zo zábavného dopoludnia plného spevu a tanca na Mikulášskej discotéke:)

 

tanca na Mikulášskej discotéke:)

 

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie