ZAMERANIE TRIEDY ĽUBORČIANSKA

Pohybová výchova detí predškolského veku

Cieľom je podporovať vzťah detí k pohybovým aktivitám, zdokonaľovať ich telesnú zdatnosť a výkonnosť. Rozvíjať ich pohybové návyky a zručnosti s uplatňovaním bezpečnosti a hygieny pri športových aktivitách. Komplexne podporovať zdravý životný štýl detí.

Kondičné cvičenia - sú zamerané na pohybové schopnosti vytrvalostné, silové, rýchlostné, ohybnostné.

Koordinačné cvičenia - sú zamerané na pohybové schopnosti, rovnovážne, reakčné, orientačné.

Senzomotorické cvičenia - sú zamerané na spájanie motoriky a vnímania prostredníctvom zmyslov napr. pri manipulácii s predmetmi, pri relaxácii a pod.

Hudobno-pohybové hry - sú zamerané na uvedomované spájanie rytmu s pohybom,na rozvoj estetických pohybov a tanečných prvkov.

 

Určite vás bude zaujímať aj nasledujúca stránka kde sa dozviete napríklad aké aktivity robíme alebo si pozriete krásne fotografie.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie