Blog

POZÝVAME

rodičov s deťmi na

„ŠAŠOVINY“

alebo „Škôlku v pohybe“

Kedy?            16. mája 2023 (utorok)

Kde?              v športovej hale

O koľkej?    16,30 hod.

Čo mi treba? športový odev a obuv, nápoj a chuť zacvičiť si a stráviť so svojim dieťaťom zábavné popoludnie😊

Príďte si utužiť zdravie, potešiť sa pohybom a nabrať energiu do ďalších dní!

Tešíme sa na Vás!

plagát tu

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne pozývame deti a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať pri príležitosti podávania žiadostí do materskej školy k 1. septembru 2023.

Deň otvorených dverí : 3.5.2023 od 9,00 do 11,30

Podávanie prihlášok : 3.5.-5.5. 2023 od 10,00 do 13,00

Tešíme sa na každého nového kamaráta:)

Žiadosť

Vyhlásenie ZZ

Podávanie prihlášok 1.jpg

V dňoch 7.4.-11.4.2023 je prevádzka školy v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi prerušená.

Vidíme sa  v stredu 12.4.2023

 

VN.jpg

Vážení rodičia, dovoľte pripomienku.... všetky deti, ktoré k 31.8.2023 dovŕšia 6 rokov musia absovovať zápis do MŠ!!!

Podľa zriaďovateľom schválených Pedagogicko organizačných pokynov letné prázdniny budú organizované v súlade so školským poriadkom a to nasledovne :

Júl v prevádzke triedy na Ul. Ľuborčianskej a Trenčianskej,

August v prevádzke triedy na UL. Odbojárov a Kropáčiho,

v dňoch 28.8.2023 - 31.8.2023 prevádzka všetkých tried prerušená z dôvodu prípravy tried k novému šk. roku.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Nemšová sa s platnosťou od 1.1.2023 mení výška denných nákladov na potraviny na jedno dieťa z 1,45€ na 2,30€.

Príspevok je rovnaký pre všetky deti, uhrádza sa na základe vystavenej poštovej poukážky na číslo účtu školskej jedálne.

Režijné náklady zostávajú v sume 2€, uhrádzajú sa po vyzvaní oznamom na účet MŠ (spolu s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov MŠ).

Prevádzka materskej školy bude počas vianočných prázdnin prerušená v dňoch 23.12.2022 - 8.1.2023.

Tešíme sa na Vás 9. januára 2023!

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Blog

Foto

Dokumenty na stiahnutie