Blog

Prevádzka školy počas letných prázdnin

Organizácia prevádzky materskej školy a jej elokovaných tried počas letných prázdnin:

 

prevádzka na ul. Kropáčiho  júl v prevádzke

                                             august prerušená prevádzka

 

prevádzka na ul. Ľuborčianskej júl v prevádzke

                                                  (s obmedzeným pohybom na školskom dvore z dôvodu rekonštrukcie schodísk do budovy)

                                                  august prerušená prevádzka

 

prevádzka na ul. Trenčianskej júl v prevádzke

                                                august prerušená prevádzka

 

prevádzka na ul. Odbojárov júl, august prerušená prevádzka z dôvodu výmeny kobercov v herniach všetkých tried.

 

Plánovaná organizácia prevádzky a plánované práce sú komunikované a schválené zriaďovateľom školy.

Vzhľadom na realizáciu plánovaných prác vopred ďakujeme za porozumenie a súčinnosť pri starostlivosti o deti počas letných prázdnin.

žiadosť o odpustenie príspevku na mesiac júl TU

 

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie