Blog

Pozvánky - DOD, podávanie žiadostí

Pozvánka na Deň otvorených dverí pri príležitosti podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie

Dovoľujeme si pozvať všetkých budúcich škôlkarov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v každej  prevádzke našej materskej školy v piatok 3. mája v čase od 9,00 do 11,15 hod.

Prosím, prineste so sebou dobrú náladu a deťom papučky:)

 

V dňoch od 6. mája do 10 mája  je možnosť podať žiadosti na predprimárne vzdelávanie Vášho dieťaťa k 1. 9.2024 v čase od 8,30 do 13,00 hod.

Žiadosť je zverejnená a stiahnuteľná v dokumentoch na webovom sídle školy. Vyplnenú, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú od lekára aj s informáciou o očkovaní prosím doručiť do kancelárie riaditeľky v budove na ul. Odbojárov.

Súčasne so žiadosťou prosím o doručenie vyhlásenia o preberení písomností. (elektronická schránka je schránka na portáli www. slovensko.sk, na ktorú sa prihlasuje čipom OP)

 

Podmienky prijímania ako súčasť školského poriadku

nájdete TU

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie