Blog

Materská škola Vám touto cestou poskytuje interné usmernenie s platnosťou od 01.06.2020 do 31.08.2020

všetky triedy v čase od 7,00 do 16,00

USMERNENIE

Informácie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy,  o vyučtovaní uhradených platieb bude zverejnený v ďalšom blogu budúci týždeň.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie