Blog

Srdečne pozývame všetkých budúcich škôlkarov na podávanie prihlášok

na predprimárne vzdelávanie, ktoré sa uskutoční 2.5.-4.5.2018 v čase od 11,00 do 15,00 hodiny v kancelárii riaditeľky na ul. Odbojárov. Žiadosť a viac informácii nájdete na webovom sídle školy www.ms-nemsova.sk.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie