Blog

Čo sa skrýva pod pojmom "sebaobslužné zručnosti"

Dieťa pred vstupom do materskej školy by malo mať osvojené sebaobslužné zručnosti/návyky.

Je to jednou z podmienok prijatia dieťaťa do materskej školy. Prax však ukazuje, že do materskej školy nastupuje čím ďalej – tým viac detí, ktoré tieto zručnosti, nehovoriac o návykoch (teda o zautomatizovaných činnostiach) nemajú.

Preto si dovolíme tento vstup a ozrejmenie, čo sa očakáva od trojročného dieťatka pri nástupe do materskej školy. Od budúceho škôlkara sa očakávajú zručnosti v oblasti obliekania, hygieny a stolovania.

Obliekanie – poznať svoje zvršky, samostatne si obuť /vyzuť papučky (rodič uľahčí zabezpečením vhodnej obuvi), vyzliecť a obliecť jednoduchý odev – sukničku, tepláky,..

Stolovanie – používať pri jedle lyžičku (dbajte už od začiatku na správny úchop, aby sa u dieťatka nevypestoval zlý návyk), vedieť sa samostatne napiť z pohára, šálky s uškom (už nie fľaša- žiadna), jesť nad stolom, zotrvať pri jedle potrebný čas

Hygiena – poznať potrebu a spôsob umývania rúk (v dnešnej dobe dôsledného!), vedieť oznámiť nutnosť potreby, používať toaletu (odplienkovanie!!! – najväčší problém dnešnej doby)

J reagovať na svoje menoJ

J používať cumlík max na spinkanieJ

Každá učiteľka s radosťou a profesijnou povinnosťou pomôže, usmerní každé dieťa, no nerobí nič za deti – vedie ich k upevňovaniu zručností, ktorých základy si dieťa prináša z rodinného prostredia.

-----------------------------------------------

Pripomínam, že materská škola je „škola“! V nej prebieha riadny výchovno-vzdelávací proces, ktorý predpokladá, že dieťa už istými zručnosťami disponuje. V prípade, že to tak nie je, obmedzuje proces vzdelávania a materská škola sa stáva jasličkami a nedokáže napĺňať ciele výchovy a vzdelávania.

Preto sa týmto obraciame na rodičov, aby vlastným vzorom a najmä svojou trpezlivosťou viedli deti k vyššie uvedeným činnostiam, ktoré pomôžu deťom zvládať dianie v materskej škole.

Sami budete mať veľkú radosť z každého úspechu svojho drobca a z toho, že do materskej školy ráno prichádza s úsmevom a radosťou a to preto, lebo všetko zvládneJ

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie