Blog

Informácie k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

V súlade so školským zákonom 245/2008 Z.z.Vám dávam do pozornosti:

 

povinné predprimárne vzdelávanie sa týka detí, ktoré do 31.8. dovŕšili 5 rokov, ....je povinné!

dieťa, ktoré má rok pred vstupom do základne školy neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ,

má možnosť dotácie na stravu - vid. článok zo dňa  6.8.2021,

neprítomnosť najviac troch po sebe nasledujúcich dní ospravedlní rodič,

ak neprítomnosť tvrá dlhšie, rodič je povinný predložiť potvrdenie od lekára,

ak rodič nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávanie je povinnosťou riaditeľky oznámiť túto skutočnosť zriaďovateľovi a úradu sociálnych vecí a rodiny (dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 5 dní v mesiaci).

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie