Blog

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás, Vašich príbuzných a známych, týmto osloviť a poprosiť Vás o darovanie 2% z daní našej materskej škole, ktoré budú použité výlučne na potreby detí.

Prosíme doručiť vyplnené vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení daní od zamestnávateľa.

 

Veľmi pekne ĎAKUJEME!

Vyhlásenie TU

 

Vážení rodičia, k prianiu mi dovoľte oznámiť, že prevádzka školy sa začína dňom 8.1.2024!

Súčasne si dovolím informovať rodičov detí, ktorých navštevujú kuzr AJ:

Výučba začne v riadnych termínoch hneď 8.1.2024. Neodučené dni budú nahradené v januári. O ďalšom postupe (platbách) bude informovať učiteľka AJ, prípadne triedne učiteľky.

Pozývame všetky nemšovské strašidlá do areálu na ul. Odbojárov

(v prípade, že bude počasie optimálne budeme sa tešiť od 17,00 hod. na všetkých, ktorí sa chcú zabaviť,

v prípade, že bude počasie nevhodné, Deň strašidiel sa bude konať v dopoludňajšom čase).

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie