Blog

Školský rok 2023/2024

Dovoľujem si týmto upozorniť zákonných zástupcov detí,

že v týždni od 28.8. do 1.9. 2023 je prevádzka školy z dôvodu prípravy tried k novému školskému roku prerušená.

Budúcim prvákom prajeme veľa úspechov v škole a na škôlkarov sa tešíme v pondelok 4.9.2023. Týmto dňom začína školský rok..... 2023/2024 :)

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Blog

22. september 2023
22. september 2023

Foto

Dokumenty na stiahnutie