Zvýšenie stravnej jednotky

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Nemšová sa s platnosťou od 1.1.2023 mení výška denných nákladov na potraviny na jedno dieťa z 1,45€ na 2,30€.

Príspevok je rovnaký pre všetky deti, uhrádza sa na základe vystavenej poštovej poukážky na číslo účtu školskej jedálne.

Režijné náklady zostávajú v sume 2€, uhrádzajú sa po vyzvaní oznamom na účet MŠ (spolu s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov MŠ).

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Blog

Foto

Dokumenty na stiahnutie