Ako postupovať pri pokračovaní PPV ?

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V prípade, že ste dospeli k názoru, že Vaše dieťa ešte nezvládne povinnosti základnej školy a zvažujete pokračovanie plnenia predškolskej výchovy (PPV) v materskej škole

ste zo zákona povinní

absolvovať vyšetrenie a získať písomný súhlas CPPPaP ( je potrebné objednať dieťa na vyšetrenie - vid predchádzajúce články),

požiadať o písomný súhlas lekára pre deti a dorast (pre lekárov je to tiež nová situácia, preto nižšie ponúkam tlačivo, na ktorom by mal lekár Vášho dieťaťa uviesť či dieťa dosiahlo, alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť - do odôvodnenia),

obidva dokumenty priniesť riaditeľke, kde podpíšete informovaný súhlas o pokračovaní PPV,

následne riaditeľka rozhodne o PPV.

vyjadrenie lekára - tlačivo

 

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie