Prevádzka školy 11.1.-15.1.2021 malá zmena

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Naďalej pokračuje režim školy podľa usmernenia

ministra školstva - vid. tabuľka nižšie.

Malá znema z dôvodu navýšenia počtu prihlásených detí!

Prijaté budú prihlásené deti, umiestnené v triedach školy na ul. Odbojárov nasledovne:

1 trieda - deti 1 + 3 triedy, ul. Odbojárov                                                                 prevádzka od 6,00 do 16,15

2 trieda - deti 2 triedy ul. Odbojárov  + elokované triedy Ľuborčianska                     prevádzka od 6,00 do 16,00

3 triedy - deti z elokovaných tried Kropáčiho, Trenčianska                                     prevádzka od 6,00 do 16,00

 

tabuľka Návrat detí do škôl

 

Vždy aktuálne informácie nájdete v našom blogu!!!

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie