Na prahu septembra 2020

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

S blížiacim sa nástupom detí do materskej školy, dovoľte oboznámiť Vás v krátkosti s organizáciou školského roka.

 

Dávam do pozornosti informácie týkajúce sa nástupu nových detí, usmernení MŠVVaŠ SR a tiež Vašich otázok.

Stretnutie rodičov novoprijatých detí sa uskutočnilo v stredu 26.8.2020 a veľmi sa teším záujmu a otvorenej diskusii. V bodoch nájdete hlavné témy, ktorým sme sa venovali

Rady pri nástupe nových škôlkarov

Info o organizácii a potrebách školy

Denný poriadok v MŠ

Usmernenia ministerstva školstva nájdete na :https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

Interné usmernenia, ktoré budú zverejnené pri vstupe do budovy : Upozornenie

interné opatrenia školy

Dôležité upozornenia :

Výška príspevku na čiastočné vydavky materskej školy sa od septembra mení na 15€ mesačne - prvé dva mesiace sa uhrádzajú jednorázovo, nakoľko platba má byť realizovcaná mesiac vopred. Uhrádza sa na číslo účtu školy, platba je možná mesačná, alebo polročná (9-12/2020, 1-6/2020), letné prázdniny sú hradené na základe prihlásenia detí.

Odhlasovanie detí je potrebné do 13,00 hod. deň vopred! Z dôvodu pandémie nie je možné v súčasnosti vydávať obed do obedárov (ak dieťa nie je odlásené).

PROSBA:

ak je to čo len trošku možné, prosíme vodiť dieťa až do triedy, v ktorej je umiestnené (od 7,00) a preberať dieťa z triedy, v ktorej je umiestnené (do 15,30) a to z dôvodu nepremiešavania skupín detí.            Veľká vďaka!!!

 

---------------------------------------------

Vzhľadom na zákon o ochrane osbných údajov nie je možné zvereniť zoznamy detí a preto sa skúste nájsť v tejto šifre:)

ul Odbojárov

1 tr - deti nar do 1.11.2016

2 tr - deti nar do 1.9.2015

3tr - deti nar od 1.9.2015 (dve deti do 2. tr)

ul Kropáčiho

1 tr - deti nar do 25.5.2016

2 tr - deti nar od 25.5.2016

ul. Ľuborčianska

1 tr - deti nar do 1.8.2016

2 tr - deti nar od 1.8.2016

ul. Trenčianska

- celá partička v jednej triede:)

Dokumentáciu školy nájdete na webovom sídle školy a informovať Vás budeme na stretnutiach rodičov koncom septembra 2020.

dávam do pozornosti názor psychológa, s ktorým sme plne stotožnení:

 https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/5996/jiri-halda-nastup-deti-do-skolky-rozhovor

PS: Info k budove na ul. Ľuborčianskej.

Veľmi prosím o trpezlivosť a zhovievavosť rodičov, ktorých deti nastúpia do tried na ul. Ľuborčianskej. Stavba je plnom prúde a nadstavba ďalšej triedy, schodiska, bezbariérovej plošiny a rekonštrukcia školskej kuchyne a terasy ešte nejaký ten piatok potrvá. Veľmi sa tešíme, že dokážeme otvoriť dve súčasné triedy, ktoré už teraz majú nový šat a vieme sa v nich postarať o 48 detí. Aj škola má snahu čo najlepšie zvládnuť aktuálnu situáciu, no som presvedčená, že keď spoločne zvádneme tento tlak, tak na konci roka sa budeme tešiť z peknej modernej materskej školy.

Preto Vás prosím o dodržiavanie pokynov v areáli, vyhýbaniu sa stavenisku a najmä o zabezpečenie zvýšeného dohľadu nad bezpečnosťou detí!

PS: v mesiaci november bude realizovaná inštalácia schodolezu na vnútornom schodisku a v dôsledku toho bude niektorý jeden deň (piatok alebo pondelok) prevádzka školy obmedzená, prípadne prerušená. Škola bude zákonných zástupcov vopred informovať. Vďaka za porozumenie.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tiu pre Vás! Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Všetkým rodinkám prajem najmä veľa zdravia!!!! a to ostatné okolo detí spolu zvládneme:)!

Všetkým prajem veľa zdravia a

 

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie