Blog

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás, že so súhlasom zriaďovateľa školy, mestom Nemšová, školský rok 2022/2023 v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách bude zahájený dňom 5. september 2022 (tj. v pondelok).

Upozorňujem tým na skutočnosť, že 35. týždeň bude prevádzka školy prerušená.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie