Blog

Podávanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2022/2023

Týmto si dovoľujeme osloviť rodičov budúcich škôlkarov a oznámiť im,

že podávanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy (prevádzky na ul. Odbojárov, Kropáčiho, Ľuborčianskej,Trenčianskej,)

sa bude konať v dňoch 2. - 6. mája 2022 v čase od 11, 00 do 15,00 hod.

Žiadosti o prjatie, ktorú nájdete v dokumentoch na webovom sídle školy je potrebné doručiť riaditeľke (budova na ul. Odbojárov).

Pri tejto príležitosti pozývame deti na Deň ovotených dverí všetkých tried v pondelok 2. mája v dopoludňajšom čase.

Tešíme sa na každého nového kamaráta:)

Plagát TU

tlačivá nájdete v dokumentoch na webovom sídle školy

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie