Blog

Depistáž školskej zrelosti.

Každoročne (ak je to možné) škola v spolupráci s CPPPaP TN realizuje depistáž školskej zrelosti.

 

Bližšie informácie TU.

Tohtoročná depistáž je plánovaná na 3. februára 2022 a to na základe súhlasu zákonného zástupcu - na stiahnutie. (je potrebné odovzdať pre depistážou triednej učiteľke)

Odporúčaním školy je preštudovanie dokumentu vydaného ministerstvom školstva, kde sa dočítate aké kompetencie má mať predškolák osvojené.

link: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/metodicke-materialy/sprievodca-cielmi-obsahom.pdf

Verím, že sa podarí realizácia a správa Vás poteší:)

PS: po uvoľnení pravidiel plánujeme Deň rodičov - individuálne pohovory "o deťoch bez detí"

 

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie