Blog

Ako na Vianoce???

Vianočné prázdniny a teda prerušenie prevádzky školy v tomto školskom roku je plánované

od 23. 12. 2021.

Ak sitáucia dovolí a bude dostatočný počet prihlásených detí, tak materská škola tento terním dodrží a deti od 23. 12. budú piecť medovníčky a čakať v rodinnom kruhu na Ježiška.

Prosím, aby ste zvážili, či Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v týždni od 20.12. nakoľko budeme robiť prehľad záujmu.

Ak nastane zmena, budeme Vás na jednotlivých prevádzkach informovať.

Nástup po vianočných prázdninách je 10. januára 2022.

 

PS: rodič predškoláka (dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie) môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa 7 dní - "ospravedlnenku" nájdete v dokumnetoch

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie