Blog

Letné prázdniny

Povinnosťou riaditeľa školy je oznámiť zákonným zástupcom prerušenie alebo obmedzenie prevádzky školy počas letných prázdnin

(Vyhláčka 306/2008 Z.z. v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z.).

Vzhľadom na danú situáciu dávam do éteru nasledovné:

V prípade, že Krízový štáb SR a minister školstva rozhodne o obnovení prevádzky škôl v čase letných prázdnin, naša materská škola a jej elokované triedy budú v plnej prevádzke bez obmedení a bude prebiehať riadny výchovno-vzdelávací proces. V prípade zníženia počtu detí budeme operatívne riešiť situáciu.

Spoločne musíme vyčkať, ako sa vyvinie situácia. Sledujte náš blog, kde budú zverejňované aktuálne informácie.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie