Blog

Aj teraz sme tu pre Vás!

Na základe vyhlásenia

ministra školstva oznamujem zákonným zástupcom detí, že prevádzka materskej školy bude prerušená do odvolania!

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám dávam do pozornosti web materskej školy, kde od pondelka 30.marca Vám budú poskytnuté týždenné aktivity a činnosti vypracované pedagogickými zamestnancami školy, ktoré Vám pomôžu zabaviť a vzdelávať Vaše deti. Škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok, ktorého obsahom sú vzdelávacie oblasti a práve tie budú v rámci danej témy spracované do jednoduchých zábavných aktivít pre danú vekovú skupinu triednymi učiteľkami. Dokument bude spracovaný na domáce podmienky, využité budú deťom známe riekanky, rozprávky, odporúčané budú linky na súvisiace aktivity. Obsahovať bude aj zdravotné cvičenie, ktoré je obľúbenou činnosťou malých žihadielok.

kliknite si na http://www.ms-nemsova.sk

tu nájdete tipy, ako deťom spestriť tie dlhé dni a popritom nezabudnúť, že vedia veľa vecí, ktoré Vám s radosťou predvedú.

Verím, že spoločne vydržíme toto ťažké obdobie a čoskoro sa znova otvoria brány našich škôlok:)

Napíšte nám, pošlite fotografie, ak sa Vám podarí aplikovať niektoré z aktivít.

Budeme vďační za spätnú väzbu:) !

Odbojárov: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/odbojarov/aktivity-a-projekty

Kropáčiho: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/kropaciho/aktivity-a-projekty

Ľuborčianska: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/luborcianska/aktivity-a-projekty

Trenčianska: http://www.ms-nemsova.sk/prevadzky/trencianska/aktivity-a-projekty

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Foto

Dokumenty na stiahnutie