Blog

Stretnutie s rodičmi novoprijatých detí

Riaditeľka školy pozýva rodičov novoprijatých detí

na neformálne stretnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 26.8. 2019 o 16,00 hod. v 2. triede MŠ na ulici Odbojárov.

Rodičia získajú informácie o režime dňa v materskej škole, o požiadavkách školy a poskytne dobré rady ako zvládnuť vstup dieťaťa do škôlky.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Dokumenty na stiahnutie

Foto