Blog

Opäť EKOvýstava

Veľkú radosť priniesla návšteva detí všetkých tried materskej školy na EKOvýstave,

ktorej tvorcami boli práve deti pod vedením tvorivých učiteliek a v nejednom prípade i svojich rodičov. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým mamičkám a ockom, ktorí priložili ruku k dielu a so svojimi deťmi vytvorili jedinečné dielka. Z domácej produkcie sme sa tešili ježkom, hasičskému autu, lietadlu a gitare, mimozemšťanom a tiež obrovskému krokodílovi, prasiatkam, veveričke a hradu s padajúcim mostom. Uznanie každého si získala očarujúca  škôlka, v ktorej by radi hrávali všetci naši škôlkari. Využitím odpadového materiálu ožilo Mestské múzeum v Nemšovej a potešilo každého návštevníka. Kto týmto slovám neverí, nech navštívi fotogalériu.

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Dokumenty na stiahnutie

Foto