Blog

Deň veselých zúbkov

Veľká radosť v prvej triede!

Deti sa stali víťazmi projektu Veselé zúbky, ktorý organizovala spoločnosť DM drogerie. Deti prežili jedinečné popoludnie. Zúbková hliadka navštívila ich triedu. Deti boli obdarované "zúbkovými" darčekami a pod vedením zúbkovej hliadky absolvovali vedomostné aktivity. Čerešničkou na torte bol koncert v Kultúrnom centre Nemšovanka, ktorý potešil tak výhercov ako i všetky deti materskej školy. 31. január 2019 bol výnimočný deň, na ktorý budú deti dlho spomínať!

foto 1

foto 2

Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

  • Email: riaditel@ms-nemsova.sk
  • Mobil: 0911 190 425
  • Tel.: 032/659 82 89

Dokumenty na stiahnutie

Foto